b

Project

figuur8

Over het project

Het project is gesitueerd in het huidige scenario van de COVID-19 pandemie, met betrekking tot de impact ervan op de onderwijssystemen en op de onderwijspraktijken. Het model van afstandsonderwijs werd de enige mogelijke oplossing en digitale leermiddelen speelden een centrale rol om scholen in staat te stellen de continuïteit van het onderwijs te waarborgen. Deze paradigmaverschuiving leidde tot een diepgaande bezinning op zowel de infrastructurele hulpmiddelen als de vereiste professionele vaardigheden om afstandsonderwijs van hoge kwaliteit te leveren.

Binnen deze complexe context werd de fundamentele behoefte vastgesteld om leerkrachten doeltreffende en geschikte instrumenten aan te reiken om hun digitale competenties te versterken. ‘Filling the Gap: Open Educational Resources for supporting teachers in distance learning' wil op deze behoefte inspelen door twee intellectuele outputs te ontwikkelen: een Massive Open Online Course (MOOC) over afstandsonderwijs en een Distance Learning Activities Kit (DLAK). Beide outputs zullen digitaal, inclusief, praktisch, transnationaal, toegankelijk en vrij beschikbaar zijn, uitbreidbaar en duurzaam na afloop van het project.

De MOOC over afstandsonderwijs, een uitgebreide training, biedt leerkrachten kennis en vaardigheden over innovatieve methodologieën om didactische activiteiten in afstandsonderwijs te plannen en te evalueren, en over de beschikbare OER om deze methodologieën toe te passen. De MOOC focust op inclusie van alle leerlingen, op respect voor leerkrachten en studentenwelzijn in afstandsonderwijs. De verworven vaardigheden worden gecertificeerd via het innovatieve systeem van de Open Badges en het succesvol afronden van een cursus wordt beloond met een officieel certificaat.

De Distance Learning Activities Kit (DLAK), een webgebaseerde verzameling van activiteiten voor afstandsonderwijs en gemengde leeractiviteiten, bestrijkt alle vakken van het leerplan, te beginnen met de vakken die in alle secundaire scholen aan bod komen. Ze zijn gestructureerd per leeftijdsgroep, rekening houdend met de individuele leerbehoeften. De Kit combineert praktische inhoud met methodologische aanwijzingen, zodat leerkrachten over een uitgebreid instrument beschikken.

figuur7

Ons doel

Het project beoogt de volgende doelstellingen na te streven: