figuur4-white

Partners

Filling the Gap: OER for supporting teachers in distance learning' is een project dat wordt gecoördineerd door Irecoop Emilia-Romagna. Het samenwerkingsverband bestaat uit vier secundaire scholen (LICEO FANTI, PLATON, BERNARDIN FRANKOPAN en COLEGIO HUERTA SANTA ANA), een coöperatief centrum voor beroepsonderwijs en -opleiding (IRECOOP), een coöperatie voor digitale en educatieve diensten (ARCHILABÒ) en een hogeschool (UCLL), die specifieke expertise delen op het gebied van inclusieve praktijken.

Italië

Coördinator

Irecoop Emilia Romagna is het beroepsopleidingscentrum van Confcooperative Emilia-Romagna dat is opgericht om te voorzien in de opleidingsbehoeften van het regionale coöperatieve systeem, een instrument te zijn voor de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden en voor de innovatie van de lokale productieve achtergrond, de coöperatieve cultuur te ontwikkelen en te bevorderen, mensen te ondersteunen bij hun professionele groei en hun vaardigheden als zelfstandig ondernemer. Het programma richt zich zowel op coöperatieve ondernemingen als op werkzoekenden, werknemers, opkomende beroepsprofielen en mensen op de arbeidsmarkt, en biedt beroepsopleidingen, steun voor arbeidsbemiddeling en beroepskwalificaties met speciale aandacht voor kansarme groepen. Het heeft specifieke ervaring op het gebied van sociale integratie, opleiding van opleiders, coöperatief onderwijs op school en ondersteuning van digitaliseringsprocessen.

Archilabò is een sociale coöperatie die in Bologna is gevestigd. De werkterreinen van de coöperatie zijn geworteld in sociale integratie en zijn onderverdeeld in de volgende diensten: AMPIA gespecialiseerd leercentrum gewijd aan leerlingen met SLD en andere SEN's, emotionele opvoeding en bestrijding van pesten en cyberpesten, versterking van het educatieve pact tussen scholen, gezinnen en sociale en gezondheidsdiensten, ondersteuning van het ouderschap, innovatie van het onderwijsaanbod, ontwikkeling van digitale vaardigheden en mediageletterdheid, opleiding van onderwijzend personeel, empowerment van de opvoedende gemeenschap en het dichten van de genderkloof op STEM-gebied.

Het Liceo Fanti is gevestigd in Carpi, in het noorden van Italië en is een instelling voor hoger onderwijs. Ons onderwijsaanbod "verdeeld in 5 verschillende gebieden" stelt ons in staat om het potentieel van de leerlingen optimaal te ontwikkelen. Onze school heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheden die het Ministerie van Onderwijs MIUR biedt en heeft in de loop der jaren verschillende studierichtingen geactiveerd als antwoord op de nieuwe trends en veranderingen in de maatschappij. Het aantal leerlingen neemt voortdurend toe en creëert nieuwe behoeften waarop onze school heeft ingespeeld met een rijke en gevarieerde planning. Contacten met andere scholen en internationale culturele realiteiten (ondanks de Covid pandemie) houden alle klassen op hun beurt bezig. De levendige sociale en economische context waarin het Liceo is gevestigd, biedt talrijke contacten en samenwerkingsverbanden met instellingen, organisaties en bedrijven in de omgeving. Bovendien stellen talrijke Erasmusprojecten, de deelname aan netwerken voor debat en hackathons ons in staat om, ondanks de talrijke moeilijkheden veroorzaakt door de pandemie, het creatieve engagement en de verwerving van taalvaardigheden levendig te houden, kritisch denken en een veerkrachtige en proactieve houding aan te moedigen.

België

UC Leuven-Limburg is een instelling voor hoger onderwijs in Vlaanderen. Naast het aanbieden van graduaat-, professionele bachelor- en bachelor-na-bacheloropleidingen, huisvest de Hogeschool acht onderzoekscentra. Twee van deze onderzoekscentra zijn betrokken bij dit project, namelijk Inclusive Society en Digital Solutions. Het expertisecentrum Inclusive Society is een praktijkgericht kennis- en opleidingscentrum dat praktische (wetenschappelijke) expertise opbouwt op het gebied van inclusie, participatie en diversiteit. Het expertisecentrum Digital Solutions, dat zich richt op de knowhow over IT & Technologie met het oog op innovatiegedreven ontwikkeling, zal zich voor dit project toespitsen op het domein van Technology Enhanced Learning.

Kroatië

Gimnazija i strukovna škola Bernardina Frankopana is een middelbare school voor gymnasium en beroepsonderwijs met een onderwijstraditie van meer dan 100 jaar. De leerlingen krijgen er algemeen onderwijs dat hen goed voorbereidt op de universiteit, samen met beroepsopleidingen zoals economie en toerisme. De school is gevestigd in het hart van Kroatië, in de historische stad Ogulin. Zowel leerkrachten als leerlingen zijn betrokken geweest bij diverse lokale, nationale en internationale projecten. De school is ook lid van eTwinning, UNESCO ASPNet, European Parliament Ambassador School, Regional Support for Inclusive Education en het is ook een e-School. De school bevordert een inclusieve aanpak waarin werknemers, leerlingen, ouders en leden van de gemeenschap samenwerken om elke leerling te helpen zijn of haar volledige potentieel te bereiken, in een omgeving waar iedereen zich welkom, gerespecteerd en gewaardeerd voelt en competenties ontwikkelt die bijdragen tot sociale cohesie en een inclusieve samenleving.

Griekenland

Het hoofddoel van de Platonscholen is de holistische benadering van het onderwijsvraagstuk. Het doel is niet alleen de wetenschappers van morgen voor te bereiden, maar ook de zielen te vormen en jonge mensen te doordringen van de menselijke waarden en goederen van de beschaving. De Platonscholen combineren traditie met innovatie en willen via dynamische, baanbrekende Europese programma's burgers vormen met een nationaal bewustzijn en tegelijk met een Europese cultuur, om aan de eisen van de moderne tijd te voldoen. De school biedt een veelomvattend onderwijsprogramma met moderne onderwijsmethoden, dankzij welke elke leerling een breed scala aan kennis verwerft, terwijl hij zijn specifieke neigingen en vaardigheden ontwikkelt.

Spanje

Colegio Huerta Santa is gevestigd in Gines, aan de rand van Sevilla (Spanje). Ons onderwijsaanbod omvat leerlingen vanaf de vroege kinderjaren - 3 jaar - tot de leerplichtige leeftijd - 16 jaar. Onze pedagogische lijnen worden gevoed door de nieuwste innovatieve stromingen: creativiteit, coöperatief leren, meervoudige intelligenties, ondernemerschap en openheid voor andere culturen en landen door tweetaligheid. Wij zijn vastbesloten ons in te zetten voor een opvoeding in coöperatieve waarden, gebaseerd op genegenheid, vertrouwen, eigenliefde en gevoeligheid, waarbij de integrale ontwikkeling van de persoon wordt bevorderd en een omgeving van communicatie en verantwoord samenleven wordt gecreëerd.