figuur4-white

Partneri

„Popunjavanje praznine: OER za podršku nastavnicima u učenju na daljinu” projekt je kojim koordinira Irecoop Emilia-Romagna. Partnerstvo se sastoji od četiri srednje škole (LICEO FANTI, PLATON, BERNARDIN FRANKOPAN i COLEGIO HUERTA SANTA ANA), jednog suradničkog centra za strukovno obrazovanje (IRECOOP), jedne organizacije za digitalne i obrazovne usluge (ARCHILABÒ) i jednog sveučilišnog fakulteta (UCLL), a svima je zajednička specifična stručnost u inkluzivnim praksama.

Italija

Koordinator

Irecoop Emilia Romagna je SOO centar udruga talijanskih organizacija Emilia-Romagna osnovan kako bi zadovoljio potrebe osposobljavanja regionalnog zadružnog sustava, kao alat za razvoj novih vještina i za inovacije lokalnog produktivnog okruženja, razvoj i promicanje kulture suradništva, podupiranje profesionalnog rasta ljudi i vještina samopoduzetništva. Ciljajući na zadružna poduzeća, kao i tražitelje zaposlenja, zaposlenike, profesionalne profile u nastajanju i ljude na tržištu rada, provodi strukovno osposobljavanje, podršku pri zapošljavanju, stručne kvalifikacije s posebnim naglaskom na skupine u nepovoljnom položaju. Centar je osobito iskusan u društvenoj uključenosti, obuci trenera, kooperativnosuradničkom obrazovanju u školi, podršci procesima digitalizacije.

Archilabò je društvena udruga sa sjedištem u Bologni. Područja djelovanja u kojima zadruga djeluje ukorijenjena su u društvenoj uključenosti i podijeljena su na sljedeće usluge: AMPIA -in specijalizirani centar za učenje namijenjen studentima sa SLD -om i drugim SEN -ovima, emocionalno obrazovanje protiv nasilja i internetskog nasilja, jačanje obrazovnog saveza među školama, obitelj i socijalne i zdravstvene usluge, podrška roditeljstvu, inovacija obrazovne ponude, razvoj digitalnih vještina i medijske pismenosti, obuka nastavnog osoblja, osnaživanje obrazovne zajednice i smanjenje rodnog jaza u STEM području.

Liceo Fanti nalazi se u Carpiju na sjeveru Italije i visoko je učilište. Naša obrazovna ponuda "podijeljena na 5 različitih područja" omogućuje nam da najbolje razvijemo učenički potencijal. Naša je škola iskoristila mogućnosti koje nudi Ministarstvo obrazovanja MIUR, aktivirajući godinama različita područja studija kao odgovor na nove trendove i promjene u društvu. Broj učenika stalno se povećava i stvaraju nove potrebe na koje je naša škola odgovorila bogatim i raznolikim planiranjem. Kontakti s drugim školama i međunarodnim kulturnim svjetovima (unatoč pandemiji Covida) redom uključuju sve razrede. Živahan društveni i gospodarski kontekst u kojem se Liceo nalazi, nudi brojne kontakte i suradnju s institucijama, organizacijama i tvrtkama na tom području. Osim toga, brojni Erasmus projekti i sudjelovanje na mrežama za raspravu i Hackathone omogućuju nam, unatoč brojnim poteškoćama uzrokovanim pandemijom, održati kreativnu predanost i stjecanje jezičnih vještina, potičući kritičko razmišljanje te otporne i proaktivne stavove.

Belgija

UC Leuven-Limburg je visokoškolska ustanova u Flandriji. Osim što nudi diplomske, profesionalne prvostupničke i napredne prvostupničke programe, Sveučilišni fakultet ugošćuje osam istraživačkih centara. Dva od ovih istraživačkih centara uključena su u ovaj projekt, a to su Inkluzivno društvo i Digitalna rješenja. Centar za stručnost inkluzivnog društva centar je znanja i obuke usmjeren na praksu koji gradi praktičnu (znanstvenu) stručnost u uključivanju, sudjelovanju i različitosti. Usredotočeno na znanje o IT-u i tehnologiji s ciljem razvoja temeljenog na inovacijama, centar za stručnost u području digitalnih rješenja za ovaj će se projekt usredotočiti na područje tehnološki poboljšanog učenja.

Hrvatska

Gimnazija i strukovna škola Bernardina Frankopana je gimnazija i srednja strukovna škola s više od 100 godina obrazovne tradicije. Učenicima se nudi opće obrazovanje koje ih dobro priprema za sveučilište, zajedno sa strukovnim programima poput ekonomije i turizma. Nalazi se u srcu Hrvatske, povijesnom gradu Ogulinu. Nastavnici i učenici uključeni su u razne lokalne, nacionalne i međunarodne projekte. Škola je također član eTwinninga, UNESCO ASPNet-a mreže, „Škola ambasador Europskoga parlamenta, dio je projekta Regionalne potpore inkluzivnom obrazovanju te e-Škola. Škola promiče inkluzivni pristup u kojem zaposlenici, učenici, roditelji i članovi zajednice rade zajedno kako bi pomogli svakom učeniku da ostvari svoj puni potencijal, u okruženju u kojem se svi osjećaju dobrodošli, poštovani i cijenjeni te razvijaju kompetencije koje doprinose društvenoj koheziji i inkluzivnom društvu.

Grčka

Glavna svrha škola Platon je holistički pristup pitanju obrazovanja. Cilj nije samo pripremiti sutrašnje znanstvenike, već oblikovati duše i nadahnuti mlade ljude ljudskim vrijednostima i dobrima civilizacije. Škole u Platonu spajaju tradiciju s inovacijama i dinamičnim pionirskim europskim programima nastoje oblikovati građane u smjeru nacionalne savjesti, a istodobno i europske kulture, kako bi zadovoljili zahtjeve modernog doba. Škola nudi opsežan obrazovni program sa suvremenim nastavnim metodama, zahvaljujući kojem svaki učenik stječe širok raspon znanja, razvijajući pritom svoje posebne sklonosti i vještine.

Španjolska

Colegio Huerta Santa se nalazi u mjestu Gines, na rubu Seville (Španjolska). Naša obrazovna ponuda uključuje učenike od ranog obrazovanja -od 3 godine do obveznog srednjeg obrazovanja -16 godina. Naše pedagoške linije njeguju najnovije inovativne struje: kreativnost, suradničko učenje, višestruku inteligenciju, poduzetništvo i otvorenost prema drugim kulturama i zemljama kroz dvojezičnost. Čvrsto smo predani obrazovanju o vrijednostima suradnje zasnovanim na naklonosti, povjerenju, ljubavi prema sebi i osjetljivosti, promičući integralni razvoj osobe i stvarajući okruženje za komunikaciju i odgovoran suživot.