figuur3 - kit

DLAK

DLAK

The Distance Learning Activities Kit (DLAK), a web-based collection of distance and blended learning activities, covers all the curricular teaching subjects, starting from transversal to all secondary schools paths. They are structured by age ranges, taking into account individual learning needs. The Kit combines practical contents with methodological indications in order to provide teachers with a comprehensive tool.

Što je u Repozitoriju?

Repozitorij aktivnosti za nastavu na daljinu sadrži zbirku aktivnosti koje su opisali europski nastavnici na osnovu svog svakodnevnog radnog iskustva. Uz glavni opis aktivnosti, na svakoj stranici možete pronaći sljedeće istaknute podatke:

Nastavni predmet(i)

Koji je predmet ili koji su predmeti bili uključeni u ovu aktivnost.

Dob učenika

Školske razine ili dob učenika kojima su aktivnosti bile namijenjene.

Trajanje

Ukupno trajanje aktivnosti: sinkronijska predavanja i domaće zadaće za učenike.

Izvori znanja

Koja je vrsta materijala za učenje ili izvora znanja korištena tijekom ove aktivnosti.

Testovi

Kako je naučeno vrednovano kroz testove u ovoj aktivnnosi, na koji su način učenici predali testove.

Alati

What type of tools are used during the activity.

Idite na Repozitorij aktivnosti za nastavu na daljinu.

Klikom na gumb s desne strane možete otvoriti pristupnu stranicu za sve aktivnosti opisane u repozitoriju.

Definitions & useful tools

By clicking the buttons on the left side, you can open the definitions page and useful tools page.