figuur3 - kit

DLAK

DLAK

De "Distance Learning Activities Kit" (DLAK), een webgebaseerde verzameling van activiteiten voor afstandsonderwijs en blended learning, bestrijkt alle vakken van het leerplan, beginnend bij de transversale leerweg tot alle paden van het secundair onderwijs. Ze zijn gestructureerd volgens leeftijdsgroepen, rekening houdend met individuele leerbehoeften. De Kit combineert praktische inhoud met methodologische aanwijzingen, zodat leerkrachten over een uitgebreid instrument beschikken.

Wat zit er in de kit?

De kit met activiteiten voor afstandsonderwijs bevat een verzameling activiteiten die door Europese leerkrachten vanuit hun dagelijkse werkervaring zijn beschreven. Naast de hoofdbeschrijving van de activiteit worden op elke pagina de volgende kenmerken belicht:

Onderwerp(en)

Welk onderwerp of welke onderwerpen waren bij deze activiteit betrokken.

Leeftijd van de leerlingen

Schoolniveaus of leeftijden van de leerlingen tot wie de activiteiten waren gericht.

Duur

De totale duur van de activiteit: synchrone lezingen en individueel huiswerk.

Leermiddelen

Welk type leermateriaal of bronnen werden gebruikt tijdens deze activiteit.

Toetsen

Hoe het geleerde in deze activiteit is getoetst, hoe toetsen zijn ingeleverd.

Gereedschap

Welk soort gereedschap wordt tijdens de activiteit gebruikt.

Ga naar de kit met activiteiten voor afstandsonderwijs

Door op de knop aan de rechterkant te klikken, kan je de toegangspagina openen voor alle activiteiten die in de kit worden beschreven.

Definities & nuttige hulpmiddelen

Met de knoppen aan de linkerkant kan je de pagina met definities en de pagina met nuttige hulpmiddelen openen.