OER For Supporting Teachers in Distance Learning

2020-1-IT02-KA226-SCH-095596

Open Educational Resources For Supporting Teachers in Distance Learning

2020-1-IT02-KA226-SCH-095596

Open Educational Resources For Supporting Teachers in Distance Learning

2020-1-IT02-KA226-SCH-095596

Erasmus+ project

‘Filling the Gap: OER for supporting teachers in distance learning’ is een Erasmus+ project waarin zeven projectpartners uit Italië, België, Spanje, Kroatië en Griekenland innovatieve outputs willen ontwikkelen voor het versterken van de methodologische en digitale vaardigheden van leerkrachten en opleiders met betrekking tot het gebruik van open leermiddelen (OER) in digitaal onderwijs, met specifieke aandacht voor inclusieve benaderingen.

Om dit doel te bereiken, zijn de volgende twee outputs ontworpen: een Distance Learning Activities Kit (DLAK) en een Massive Open Online Course (MOOC) over afstandsleren.

figuur1
figuur16
figuur16
figuur2 - mooc

MOOC

De Massive Open Online Course (MOOC) over afstandsonderwijs wil leerkrachten kennis en vaardigheden bijbrengen over innovatieve methodologieën. De ontwikkeling van deze MOOC beantwoordt aan de behoefte om innovatieve technologische vaardigheden te verankeren in de beroepspraktijk van leerkrachten, zodat zij opleidingsprogramma's en inhouden op de best mogelijke manier kunnen ontwerpen en aanbieden, zelfs in het scenario van afstandsonderwijs.
kit2

DLAK

De Distance Learning Activities Kit (DLAK) bevat een compilatie van kwalitatief hoogstaande activiteiten voor afstandsonderwijs en gemengd leren, om gebruik te maken van de best practices van de EU die door leerkrachten in hun beroepspraktijk werden ontwikkeld. De creatie van deze kant-en-klare kit, gestructureerd binnen het EU-kader voor digitale competenties, beantwoordt aan de behoefte om leerkrachten te voorzien van praktische maar wetenschappelijk onderbouwde instrumenten om de kwaliteit en de continuïteit van het leren te vrijwaren.
figuur16