OER For Supporting Teachers in Distance Learning

2020-1-IT02-KA226-SCH-095596

Open Educational Resources For Supporting Teachers in Distance Learning

2020-1-IT02-KA226-SCH-095596

Open Educational Resources For Supporting Teachers in Distance Learning

2020-1-IT02-KA226-SCH-095596

Erasmus+ project

Filling the Gap: OER for supporting teachers in distance learning' is een Erasmus+ project waarin zeven projectpartners uit Italië, België, Spanje, Kroatië en Griekenland innovatieve resultaten willen ontwikkelen voor het versterken van de methodologische en digitale vaardigheden van leerkrachten en opleiders met betrekking tot het gebruik van OER in digitaal onderwijs, met specifieke aandacht voor inclusieve benaderingen.

Om dit doel te bereiken zijn de volgende twee outputs ontworpen: een "Distance Learning Activities Kit" (DLAK) en een "Massive Open Online Course" (MOOC) over afstandsonderwijs.

figuur1
figuur16
figuur16
figuur2 - mooc

MOOC

De Massive Open Online Course (MOOC) over afstandsonderwijs wil leerkrachten kennis en vaardigheden bijbrengen over innovatieve methodologieën. De creatie van deze MOOC beantwoordt aan de behoefte om innovatieve technologische vaardigheden in de beroepspraktijk van leerkrachten te verankeren, zodat zij opleidingsprogramma's en inhouden op de best mogelijke manier kunnen ontwerpen en aanbieden, zelfs in het scenario van afstandsonderwijs.
kit2

DLAK

De Distance Learning Activities Kit (DLAK) bevat een compilatie van kwalitatief hoogstaande activiteiten voor afstandsonderwijs en blended learning, om gebruik te maken van de beste praktijken van de EU die door leerkrachten in hun beroepspraktijk zijn ontwikkeld. De creatie van deze kant-en-klare kit, gestructureerd binnen het EU-kader voor digitale competenties, beantwoordt aan de behoefte om leerkrachten te voorzien van praktische en tegelijkertijd ook wetenschappelijk onderbouwde instrumenten om de kwaliteit en de continuïteit van het leren te vrijwaren.
figuur16