Het eTwinning-project C.R.E.A.T.E.: een succesverhaal!

C.R.E.A.T.E. is de naam van het eTwinning-project dat gekoppeld is aan het Erasmus+-project Filling the Gap: Open Educational Resources for supporting teachers in distance learning en wordt uitgevoerd door leerkrachten en studenten uit 4 landen (Kroatië, Italië, Spanje en Griekenland).

C.R.E.A.T.E. (Collaborate Readapt Earn/ experiment Always Tangible Exciting experiences) werd uitgevoerd met als doel studenten en leerkrachten te betrekken, ideeën uit te wisselen en te interageren over het onderwerp afstandsonderwijs, en feedback te verzamelen over de output van het Filling the Gap-project (de MOOC over afstandsonderwijs en de Distance Learning Activities Kit).

Onder leiding van 8 leerkrachten hebben 87 leerlingen met nieuwe didactische methodes en instrumenten geëxperimenteerd terwijl ze met leeftijdsgenoten uit verschillende Europese landen interageerden. De leerlingen werkten in internationale teams samen rond thema's als: eSafety en netiquette, handicaps en afstandsonderwijs, waarbij hun kritische geest, hun vermogen om inhoud te onderzoeken en te ontwikkelen in het spel kwamen en ze hun interculturele bewustzijn, taalvaardigheid en digitale vaardigheden uitbreiden.

De activiteiten vonden geleidelijk en gespreid over het schooljaar plaats, van oktober tot mei, en pasten idealiter in het rooster van de klas. De doelstellingen en de inhoud van het project zijn geïnspireerd op een interdisciplinaire aanpak, aangezien de behandelde thema's verband houden met verschillende studierichtingen: geschiedenis, literatuur, kunstgeschiedenis, maatschappijleer en burgerschap.

De doelstellingen van het project werden geleidelijk aangepakt en werden voor de meeste leerlingen op positieve wijze bereikt. De gestelde doelen en de opgezette activiteiten bleken functioneel ten aanzien van de verwachtingen en behoeften van de studenten. Sommige projectresultaten zijn gebruikt in het Filling the Gap Erasmus+ project als onderdeel van de intellectuele output van de MOOC. 

Dankzij hun toewijding en zorg ontvingen alle 4 betrokken scholen (Platon MEPE, Liceo Fanti, Bernardin Frankopan School en Colegio Huerta Santa Ana) de eTwinning-kwaliteitslabels voor het project! Dit is de reden die de Italiaanse autoriteit geeft: "C.R.E.A.T.E : collaborate, readapt, earn/experiment always tangible exciting experiences" is een uitstekend project waarbij middelbare scholen uit vier landen hebben samengewerkt: Italië, Griekenland, Spanje en Kroatië, over onderwerpen die voor leerlingen van transversaal belang zijn: inclusie, burgerschap en digitale vaardigheden, en een interessante reflectie over afstandsonderwijs dat in deze tijden van gezondheidsnood wordt ervaren. Een sterk partnerschap, omdat het al bestond als onderdeel van een Erasmus+-project, dat echter alle mogelijkheden van het eTwinning-platform heeft kunnen benutten. Er zijn veel positieve en goed geformuleerde aspecten van dit project, van de uitstekende integratie in het curriculum, de aandacht voor eSafety tot het creatieve en effectieve gebruik van digitale hulpmiddelen."

OVER HET VULLEN VAN DE KLOOF PROJECT

Filling the Gap is gefinancierd door het Erasmus+-programma van de Europese Unie met het oog op de ondersteuning van permanente opleiding en de ontwikkeling en versterking van de beroepsprofielen van leerkrachten en opvoeders, in het bijzonder met betrekking tot afstandsonderwijs. 

Het project voert twee outputs uit: de eerste, getest door de Hogeschool UCLL, is een MOOC (Massive Open Online Course) over afstandsonderwijs om leerkrachten te ondersteunen bij het plannen, geven en beoordelen van afstandsonderwijs van hoge kwaliteit.

De tweede output, gestuurd door Irecoop ER, is een kit met activiteiten voor afstandsonderwijs met het oog op het verstrekken van praktische hulpmiddelen aan leerkrachten en opvoeders.

De andere partners hebben specifieke modules van de MOOC gerealiseerd: Platon en Liceo Fanti op de eerste module Didactische Planning, Archilabò de modules over OER en inclusie en Thematische focus op inclusie en psycho-fysiek welzijn van docenten en studenten, Bernardin Frankopan School en Colegio Huerta Santa Ana de module over Evaluatie.

Blijf dus op de hoogte van de volgende updates op onze projectwebsite: MOOC en DLAK zullen zeer binnenkort klaar zijn!

Reacties