Το eTwinning project C.R.E.A.T.E.: μια ιστορία επιτυχίας!

C.R.E.A.T.E. είναι το όνομα του έργου eTwinning που συνδέεται με το έργο Erasmus+ Filling the Gap: Open Educational Resources for supporting teachers in distance learning και υλοποιείται από εκπαιδευτικούς και μαθητές από 4 χώρες (Κροατία, Ιταλία, Ισπανία και Ελλάδα).

Το C.R.E.A.T.E. (Collaborate Readapt Earn/ experiment Always Tangible Exciting experiences) εφαρμόστηκε με στόχο τη συμμετοχή μαθητών και καθηγητών, την ανταλλαγή ιδεών και την αλληλεπίδραση πάνω στο θέμα της εξ αποστάσεως μάθησης και τη συλλογή ανατροφοδότησης σχετικά με τα αποτελέσματα του έργου Filling the Gap (το MOOC για την εξ αποστάσεως μάθηση και το Kit δραστηριοτήτων εξ αποστάσεως μάθησης).

Υπό την καθοδήγηση 8 εκπαιδευτικών, συμμετείχαν 87 μαθητές οι οποίοι πειραματίστηκαν με νέες διδακτικές μεθοδολογίες και εργαλεία, ενώ αλληλεπιδρούσαν με συνομηλίκους από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες- όλοι οι μαθητές που συμμετείχαν μπόρεσαν να αναπτύξουν μια σταθερή αίσθηση της ευαισθητοποίησης για την ενεργό ευρωπαϊκή ιθαγένεια, την ένταξη και την υπευθυνότητα. Οι μαθητές συνεργάστηκαν σε διεθνείς ομάδες σε θέματα όπως: ηλεκτρονική ασφάλεια και netiquette, αναπηρία και εξ αποστάσεως μάθηση, θέτοντας σε εφαρμογή το κριτικό τους πνεύμα, την ικανότητα έρευνας και ανάπτυξης περιεχομένου, διευρύνοντας τη διαπολιτισμική τους συνείδηση, τις γλωσσικές τους δεξιότητες και τις ψηφιακές τους δεξιότητες.

Οι δραστηριότητες έλαβαν χώρα σταδιακά και κατανεμημένα καθ' όλη τη διάρκεια του προηγούμενου σχολικού έτους, από τον Οκτώβριο έως τον Μάιο, εντασσόμενες ιδανικά στο πρόγραμμα της τάξης. Το πρόγραμμα, ως προς τους στόχους και το περιεχόμενό του, εμπνεύστηκε από μια διαθεματική προσέγγιση, καθώς τα θέματα που πραγματεύεται συνδέονται με διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα σπουδών: ιστορία, λογοτεχνία, ιστορία της τέχνης, πολιτική αγωγή και ιθαγένεια.

Οι στόχοι του προγράμματος αντιμετωπίστηκαν σταδιακά και επιτεύχθηκαν με θετικό τρόπο για τους περισσότερους μαθητές. Οι στόχοι που τέθηκαν και οι δραστηριότητες που δημιουργήθηκαν αποδείχθηκαν λειτουργικές σε σχέση με τις προσδοκίες και τις ανάγκες των μαθητών. Ορισμένα από τα αποτελέσματα του έργου χρησιμοποιήθηκαν στο έργο Filling the Gap Erasmus+ ως μέρος της παραγωγής του MOOC. 

Χάρη στην αφοσίωση και τη φροντίδα τους, και τα 4 σχολεία που συμμετείχαν (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΠΛΑΤΩΝ, Liceo Fanti, Bernardin Frankopan School και Colegio Huerta Santa Ana) έλαβαν τις ετικέτες ποιότητας eTwinning για το έργο.

ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΟ ΈΡΓΟ "FILLING THE GAP

Το πρόγραμμα Erasmus+ Filling the Gap χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση με σκοπό την υποστήριξη της συνεχούς κατάρτισης, την ανάπτυξη και την ενίσχυση των επαγγελματικών προφίλ των εκπαιδευτικών, ιδίως όσον αφορά την εξ αποστάσεως μάθηση. 

Το έργο υλοποιεί δύο αποτελέσματα: το πρώτο, το οποίο δοκιμάστηκε πιλοτικά από το University College Leuven Limburg, είναι ένα MOOC (Massive Open Online Course) για την εξ αποστάσεως μάθηση με σκοπό την υποστήριξη των εκπαιδευτικών στο σχεδιασμό, την παράδοση και την αξιολόγηση μιας υψηλής ποιότητας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Το δεύτερο αποτέλεσμα, υπό την καθοδήγηση του Irecoop ER, είναι μια δέσμη δραστηριοτήτων εξ αποστάσεως μάθησης με σκοπό την παροχή πρακτικών εργαλείων σε δασκάλους και εκπαιδευτικούς.

Οι υπόλοιποι εταίροι έχουν υλοποιήσει συγκεκριμένες ενότητες του MOOC: Platon και Liceo Fanti στην πρώτη ενότητα Διδακτικός σχεδιασμός, Archilabò τις ενότητες για το OER και την ενσωμάτωση και τις θεματικές ενότητες για την ενσωμάτωση και την ψυχοσωματική ευεξία των εκπαιδευτικών και των μαθητών, Bernardin Frankopan School και Colegio Huerta Santa Ana την ενότητα για την αξιολόγηση.

Έτσι, μείνετε συντονισμένοι για τις επόμενες ενημερώσεις στην ιστοσελίδα του έργου μας: MOOC και DLAK θα είναι έτοιμα πολύ σύντομα!

Απαντήσεις