eTwinning project C.R.E.A.T.E.: priča o uspjehu!

C.R.E.A.T.E. je ime eTwinning projekta povezanog s Erasmus+ projektom Filling the Gap: Open Educational Resources for supporting teachers in distance learning, a realizirali su ga nastavnici i učenici iz 4 zemlje (Hrvatska, Italija, Španjolska i Grčka).

C.R.E.A.T.E. (Collaborate Readapt Earn/ Experiment Always Tangible Exciting Experiences) projekt proveden je s ciljem suradnje učenika i nastavnika u razmjeni ideja i interakciji na temu učenja na daljinu te prikupljanja povratnih informacija o rezultatima projekta Filling the Gap (MOOC o učenju na daljinu i DLAK ili Komplet aktivnosti učenja na daljinu).

Pod vodstvom 8 učitelja u projektu je sudjelovalo 87 učenika koji su koristili nove didaktičke metode i alate u interakciji s vršnjacima iz različitih europskih zemalja. Svi uključeni učenici radom na projektu razvijali su svijest o aktivnom europskom građanstvu, uključenosti i odgovornosti. U međunarodnim timovima učenici su raspravljali o pitanjima kao što su e-sigurnost i mrežni bonton, invaliditet i učenje na daljinu, koristeći svoj kritički duh, sposobnost istraživanja i izrade sadržaja uz jačanje svoje međukulturalne svijesti te jezičnih i digitalnih vještina.

Aktivnosti su se odvijale postupno od listopada do svibnja, što je omogućilo uklapanje u raspored nastave. Projekt je svojim ciljevima i sadržaju bio inspiriran interdisciplinarnim pristupom jer je problematika koja se obrađuje povezana s različitim studijskim disciplinama: povijesti, književnosti, povijesti umjetnosti i građanskim odgojem.

Ciljevi projekta odrađeni su postupno i za većinu učenika su postignuti na pozitivan način. Postavljeni ciljevi i aktivnosti pokazale su se funkcionalnima u odnosu na očekivanja i potrebe učenika. Neki od rezultata projekta korišteni su u projektu Filling the Gap Erasmus+ kao dio MOOC intelektualnog rezultata. 

Zahvaljujući predanosi nastavnika i učenika sve 4 uključene škole (Platon MEPE, Liceo Fanti, Bernardin Frankopan School i Colegio Huerta Santa Ana) dobile su eTwinning oznake kvalitete za projekt.! "Tijekom provedbe ovog eTwinning projekta korištene su pedagoške inovacije u metodama poučavanja. Projekt je integriran u kurikulum. Suradnja i komunikacija među partnerskim školama je ostvarena suradničkim radom i putem videokonferencija. Vrlo je malo sadržaja dokumentirano ili otvoreno za pregled u okviru TwinSpace-a, stoga zajednički projektni rezultati nisu jasno vidljivi. Bilo bi korisno omogućiti pregled konkretnog doprinosa i objava prijaviteljice oznake kvalitete. Pružen je uvid u skromniji broj web alata korištenih tijekom provedbe projekta, primarno kako bi se dokumentirale provedene aktivnosti u sklopu odobrenog Erasmus+ KA2 projekta. Diseminacijske aktivnosti prikazane su samo za talijanskog partnera. Preporuča se u okviru TwinSpace-a dokumentirati sve aktivnosti koje je prijaviteljica oznake poduzela u svrhu širenja rezultata projekta. Evaluacija projekta je provedena, ali savjetuje se pružiti uvid u analizu rezultata."

O FILLING THE GAP PROJEKTU

Filling the Gap projekt financirala je Europska unija, program Erasmus+ u cilju potpore kontinuiranom usavršavanju, razvoju i jačanju profesionalnih profila učitelja i nastavnika, posebice u pogledu učenja na daljinu. 

Projekt implementira dva rezultata: prvi, koji provodi University College Leuven Limburg, je MOOC (masovni otvoreni online tečaj) o učenju na daljinu za podršku nastavnicima u planiranju, pružanju i ocjenjivanju visokokvalitetnog učenja na daljinu.

Drugi rezultat, kojim upravlja Irecoop ER, je skup aktivnosti učenja na daljinu u cilju pružanja praktičnih alata učiteljima i nastavnicima.

Ostali partneri izradili su određene module MOOC-a: Platon i Liceo Fanti prvi modul Didaktičko planiranje, Archilabò module Otvoreni obrazovni sadržaji i Inkluzija i dobrobit nastvanika i učenika, te Bernardin Frankopan School i Colegio Huerta Santa Ana module Vrednovanje.

Stoga, ostanite s njama do sljedećih ažuriranja na našoj projektnoj stranici project website: MOOC i DLAK bit će uskoro spremni!

Odgovori