Modul 2: Vrednovanje

Kratki opis

U ovom modulu naučit ćete više o procesu vrednovanja, vjerojatno najzahtjevnijeg dijela učenja i poučavanja, kako u online tako i u razrednom okruženju. Proći ćete kroz tri lekcije u ovom modulu; od različitih vrsta vrednovanja, alata i metoda za vrednovanje učenika pa sve do izazova online vrednovanja. Svaka lekcija sastoji se od nekoliko tema, nakon kojih ćete trebati dovršiti aktivnost kako biste provjerili razumijevanje materije. Iako je ovaj modul usredotočen na vrednovanje učenja na daljinu, mnoge ideje se mogu primijeniti u vašoj učioničkoj nastavi, a samim time i djelovati motivacijski na vas i na vaše učenike.

Ishodi

Naučit ćete:

  • razumjeti razliku između formativnog i sumativnog vrednovanja
  • o predloženim digitalnim alatima za vrednovanje učenja na daljinu
  • kako uskladiti ishode učenja s metodama vrednovanja
  • kako učinkovito kreirati rubrike
  • izraditi digitalni sadržaja za vrednovanje učenja na daljinu pomoću nekih od predloženih digitalnih alata u ovom modulu
  • sudjelovati u forumskoj raspravi o izazovima učenja na daljinu
  • surađivati ​​i razmjenjivati ​​iskustva s drugim sudionicima MOOC-a

Objašnjenja kratica

F.A – Formative Assessment

S.A – Summative Assessment

+73 upisan
Nije upisan

Modul Uključuje

  • 4 Lekcije
  • 13 Tema
  • 1 Kviz